Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

DOTAČNÍ A PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ


Pro zájemce o přírodní zahrady či zlepšení stavu zeleně z řad obcí, škol nebo i fyzických osob je v České republice dostupná celá řada dotačních a grantových programů. Podobně je také možné čerpat celou řadu příspěvků v oblasti hospodaření v lesích. 

Víme, že není jednoduché se bez předchozích zkušeností v dotačních řízeních orientovat, případně zpracovat kompletní dotační žádost, která nezřídka musí obsahovat celou řadu příloh, vč. rozsáhlé projektové dokumentace, stanoviska příslušných orgánů, odborných posudků, prováděcí dokumentace akce, posouzení výchozího stavu lokality apod. 

Proto nabízíme případným zájemcům o dotační programy na veřejnou zeleň, ochranu přírody, výsadby zeleně, obnovu lesních porostů apod. naše dlouholeté zkušenosti s přípravou žádostí a čerpáním dotací v této oblasti. 


V oblasti dotačního poradenství nabízíme:

  • informace o aktuálních dotačních programech

  • posouzení vašeho záměru s podmínkami konkrétního dotačního programu

  • zajištění povinných příloh projektové žádosti

  • zpracování prováděcí dokumentace včetně rozpočtu žádosti

  • v případě zájmu zpracování kompletní dotační žádosti


V případě zájmu o služby v oblasti dotačního poradenství nás kontaktujte na email: info@ekovysocina.cz či na tel. čísla, která naleznete v záložce "Kontakt".


 

Reference

NAPIŠTE NÁM