Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

EKOVYSOČINA s.r.o. byla založena v 25. listopadu 2015. Již od svého vzniku se hlásí k principům sociálního podnikání.

Vize společnosti EKOVYSOČINA s.r.o.

Přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby. Vycházíme z principu, že člověk je v první řadě především součástí přírody a proto je i naše podnikání zaměřeno na vztah člověka k přírodě a jeho závislost na přírodních zdrojích. Naše podnikání naplňuje principy sociálního podnikání. Jsme přívětivým a vstřícným zaměstnavatelem s aktivním přístupem k dalšímu vzdělávání zaměstnanců, kteří se mohou aktivně podílet na směřování podniku. Vytvořená pracovní místa respektují znevýhodnění pracovníků – hlavním kritériem pro jejich hodnocení nebude jejich výkonost, ale snaha a chuť pracovat. Umožňujeme nepravidelnou pracovní dobu, což dává prostor pro práci na částečné úvazky. Při výběru pracovníků spolupracujeme s místními aktéry – poskytovateli sociálních rehabilitací, tak abychom umožnili další rozvoj uživatelů těchto služeb. Dbáme na to, aby naše podnikatelské činnosti byly v souladu s principy ochrany krajiny a přírodních zahrad. Společnost budujeme jako trvale udržitelnou a to především v oblasti finančního řízení. Zisk společnosti reinvestujeme pro rozvoj podniku. Z výsledků hospodaření vytváříme rezervu pro obnovu vybavení, případně pro realizaci rozvojových záměrů. Budujeme portfolio kvalitních služeb a usilujeme o dostatečně široké spektrum zákazníků.

Krátké informační video o naší činnosti.