Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Ostatní služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o


Vedle nabídky specializovaných služeb nabízí společnost EKOVYSOČINA s.r.o. ještě další služby:

  • údržba pozemků mimo chráněná území
  • údržba veřejné zeleně menších měst a obcí
  • sečení a údržba travních porostů (včetně velkoplošných pozemků)
  • lesnické práce včetně úklidu klestu, přípravy lesní výsadby, zakládání lesů, ožínání buřeně, stavba oplocenek, probírka prořezávka lesů, chemická ochrana proti okusu
  • výroba palivového dřeva (včetně zpracování vlastního dřeva u zákazníka doma)
  • stavba pasteveckých ohrad a oplocení
  • výroba štěpky
  • štěpkování biomasy (do průměru 120 mm)
  • odvoz a likvidace zahradního odpadu
  • další práce dle potřeb zákazníka

V případě zájmu o služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti doplňkových služeb kontaktujte: Bc. David Kucharič, DiS., tel.: 725 258 872, e-mail: david.kucharic@ekovysocina.cz


 

Ukázky z našich realizací

NAPIŠTE NÁM