Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Projekt
Rozvoj sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. 
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je rozvoj integračního sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. prostřednictvím rozšíření nabídky společnosti o nový produkt - specializované stavební práce, které vhodně doplní stávající portfolio služeb nabízených společností. To umožní tvorbu nových pracovních míst pro znevýhodněné osoby ve venkovských oblastech regionu MAS Podhorácko.


Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009032
Období realizace projektu: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2020
Kontaktní osoba projektu: RNDr. Jan Trávníček, MSc.Projekt
Rozvoj sociální podniku EKOVYSOČINA s.r.o. o nový produkt pilařské výroby
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. o pilařskou výrobu truhlářského a stavebního řeziva ve vlastní pilnici prostřednictvím provozování pásové kmenové pily.
To umožní tvorbu nových pracovních míst pro znevýhodněné osoby.


Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011913
Období realizace projektu: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2020
Kontaktní osoba projektu: RNDr. Jan Trávníček, MSc.


Projekt
Zázemí sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. - vybudování zázemí pro dřevovýrobu
je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je další rozvoj existujícího integračního sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o. o produkty nově vybudované truhlářské dílny, které vhodně rozšíří portfolio produktů a služeb nabízených společností. To umožní vytvoření dalšího nového pracovního místa pro osoby z cílové skupiny projektu ve venkovských oblastech regionu MAS Podhorácko.


 

Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010831
Období realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2021
Kontaktní osoba projektu: Bc. Marek Holemář