Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti řezu ovocných dřevin


K domům na venkově a ve městě i k cestám mezi poli a lesy patří ovocné stromy. Na jaře se radujeme z jejich květů, v létě pod nimi odpočíváme ve stínu, máme rádi jejich ovoce. Na zahrady a sady s ovocnými stromy se váže velká biodiverzita hmyzu, ptáků a dalších živočichů. A především: už po tisíciletí jsou ovocné stromy součástí našich životů a jejich chřadnutí, poškození či ztrátu jsme citliví.

K volně rostoucím ovocným stromům patří „řez“. Provádí se nejen kvůli kvalitě a pravidelnosti úrody, ale především kvůli výraznému prodloužení života. Řez předchází dvěma hlavním důvodům předčasného umírání stromů, kterými jsou rozlámání koruny při velké úrodě a „udušení stromu“ kvůli menším listům na starých větvích. U neudržovaných stromů je zpravidla největší úroda po obvodu stromu. Váha ovoce působí velkým „pákovým efektem“ na větve. Při správných zásazích v koruně je možné zatížení rozložit rovnoměrněji a předejít rozlámání stromu. Druhým důvodem delšího života u stromů podpořených řezem jsou nové větve a jejich listy. Listy na mladých větvích bývají větší a „tlustší“ a dokáží pro strom zachytit více sluneční energie, což zlepšuje jeho zdravotní stav i kvalitu a pravidelnost sklizně.

Nabízíme citlivé provedení řezu s respektem k přirozeným potřebám stromů. Každý strom roste jinak, v jiných přírodních podmínkách a potřebuje individuální přístup. Vždy se snažíme ošetřit strom tak, aby byl vitální, žil co nejdéle a získal stabilní a vzdušnou korunu, která unese spoustu ovoce. Zároveň zohledňujeme konkrétní potřeby zákazníků.


Společnost EKOVYSOČINA s.r.o. nabízí v oblasti řezu ovocných dřevin tyto služby:

  • citlivý řez výchovný (u mladých stromů od pěti let), udržovací a zmlazovací (u starých stromů)
  • prosvětlení koruny, snížení koruny kvůli dostupnosti, podpora rovnoměrného růstu do všech stran
  • odstranění nemocných a poškozených větví, „opravení“ nevhodných předchozích zásahů (ponechané pahýly, zubaté řezy neostrými nástroji atp.)
  • u jabloní a hrušní zimní řez (od listopadu do března) a letní řez (během vegetační sezóny)
  • u meruněk ideálně letní řez koncem dubna nebo v období ihned po sklizni
  • u broskví stříhání letorostů na jaře (nejlépe v období květu) pro lepší úrodu na dvouletém dřevě v dalším roce a pro lepší tvar koruny
  • u slív a švestek řez ideálně od konce března do září
  • třešně a višně: letní řez nejlépe v období květu nebo hned po sklizni
  • možnost zaškolení do základů řezu přímo na vašich stromech, vedení praktických participačních workshopů
  • další práce dle potřeb zákazníka

V případě zájmu o služby společnosti EKOVYSOČINA s.r.o. v oblasti řezu ovocných dřevin kontaktujte: RNDr. Jan Trávníček, MSc., tel.: 732 827 063, e-mail:jan.travnicek@ekovysocina.cz


 

Ukázky z našich realizací

NAPIŠTE NÁM