My VŠICHNI jsme EKOVYSOČINA :)

VIZE SPOLEČNOSTI EKOVYSOČINA s.r.o.

 

EKOVYSOČINA s.r.o. byla založena 25. listopadu 2015 a hlásí se k principům sociálního podnikání. 

Naší vizí je přidat k ochraně krajiny a přírody další silnou přidanou hodnotu v podobě vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby. Vytvořená pracovní místa respektují znevýhodnění pracovníků – hlavním kritériem pro jejich hodnocení není výkonnost, ale snaha a chuť pracovat.

Umožňujeme nepravidelnou pracovní dobu, což dává prostor pro práci na částečné úvazky. 

V naší společnosti klademe důraz na dobré mezilidské vztahy a kulturu vzájemné podpory a pomoci. Podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců a jsme rádi, když se aktivně podílejí na směřování podniku.

Smysluplnost práce, její pestrost a různorodost za současného respektu k environmentálním přístupům jsou pro nás klíčovými hodnotami.  

 

Krátké informační video o naší činnosti.