OSTATNÍ SLUŽBY


 

Vedle nabídky specializovaných služeb nabízíme mimo jiné další služby včetně:

  • údržby pozemků mimo chráněná území

  • údržby veřejné zeleně menších měst a obcí

  • sečení a údržby travních porostů – vč. velkoplošných pozemků

  • lesnických prací vč. úklidu klestu, přípravy lesní výsadby, zakládání lesů, ožínání buřeně, stavby oplocenek, probírky a prořezávky lesů, chemické ochrany proti okusu

  • výroby palivového dřeva – vč. zpracování vlastního dřeva u zákazníka doma

  • stavby pasteveckých ohrad a oplocení

  • výroby štěpky

  • štěpkování biomasy – do průměru 120 mm

  • odvoz a likvidace zahradního odpadu

  • další práce dle potřeb zákazníka


V případě zájmu o služby v oblasti doplňkových služeb nás kontaktujte na email: info@ekovysocina.cz či na tel. čísla, která naleznete v záložce "Kontakt".


 

Ukázky z našich realizací

NAPIŠTE NÁM