ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN


Řez volně rostoucích ovocných stromů se provádí kvůli kvalitě a pravidelnosti úrody a kvůli prodloužení života. 

Řez předchází dvěma hlavním důvodům předčasného umírání stromů, kterými jsou rozlámání koruny při velké úrodě a „udušení stromu“ kvůli menším listům na starých větvích. 

U neudržovaných stromů je zpravidla největší úroda po obvodu stromu. Váha ovoce působí velkým pákovým efektem na větve. Při správných zásazích v koruně je možné zatížení rozložit rovnoměrněji a předejít rozlámání stromu. 

Druhým důvodem delšího života u stromů podpořených řezem jsou nové větve a jejich listy. Listy na mladých větvích bývají větší, tlustší a dokáží pro strom zachytit více sluneční energie, což zlepšuje jeho zdravotní stav i kvalitu a pravidelnost sklizně.

Nabízíme citlivé provedení řezu s respektem k přirozeným potřebám stromů. Každý strom roste jinak, v jiných přírodních podmínkách a potřebuje individuální přístup. Vždy se snažíme ošetřit strom tak, aby byl vitální, žil co nejdéle a získal stabilní a vzdušnou korunu, která unese spoustu ovoce. Zároveň zohledňujeme konkrétní potřeby zákazníka.


V oblasti řezu ovocných dřevin nabízíme:

  • citlivý řez výchovný (u mladých stromů od pěti let), udržovací a zmlazovací (u starých stromů)

  • odstranění nemocných poškozených větví, upravení nevhodných předchozích zásahů (např. ponechané pahýly, zubaté řezy neostrými nástroji atp.)

  • jabloně a hrušně –  zimní řez (listopad–březen) a letní řez (vegetační sezóna)

  • meruňky – ideálně letní řez (konec dubna či období ihned po sklizni)

  • broskve – stříhání letorostů na jaře (období květu) pro lepší úrodu na dvouletém dřevě v dalším roce a pro lepší tvar koruny

  • slívy a švestky – řez ideálně od konce března do září

  • třešně a višně – letní řez (období květu či ihned po sklizni)

  • možnost zaškolení do základů řezu na vašich stromech, vedení praktických participativních workshopů

  • další práce dle potřeb zákazníka


V případě zájmu o služby v oblasti řezu ovocných dřevin nás kontaktujte na email: info@ekovysocina.cz či na tel. čísla, která naleznete v záložce "Kontakt".


 

Ukázky z našich realizací

NAPIŠTE NÁM