Projekt
Modernizace výrobní technologie pro dřevovýrobu sociálního podniku EKOVYSOČINA s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné osoby díky modernizaci stávající výrobní technologie v oblasti dřevovýroby.

Realizátor projektu: EKOVYSOČINA s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0016087
Období realizace projektu: 1.7. 2021 - 30.6.2022